The Triboro Bridge
for
The Metropolitan Transit Authority